Zostałem skierowany do szpitala na biopsję nerki. Czy to konieczne?

Pytanie od: Jacek / Mężczyzna / wiek: 49 lat

Jestem pacjentem po przeszczepieniu nerki. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wzrosło mi stężenie kreatyniny z 1,5 do 2,6 mg%. Zostałem skierowany do szpitala na biopsję nerki. Czy to konieczne?

Lek. Barbara Moszczuk Lek. Barbara Moszczuk

Może się zdarzyć, że czynność przeszczepionego narządu nie jest optymalna albo się pogarsza. Potencjalnych przyczyn jest wiele. Po wykluczeniu najczęstszych, lekarz może zalecić wykonanie biopsji, czyli pobrania fragmentu przeszczepionej nerki w celu określenia zmian w jego budowie, które mogą być odpowiedzialne za pogarszające się wyniki. Pacjenci zwykle obawiają się biopsji, ale najczęściej strach ma wielkie oczy.

Wskazaniem do wykonania biopsji jest zwykle niezadowalająca czynność przeszczepu: podwyższone parametry wątroby / nerki, brak poprawy lub pogarszanie się stanu klinicznego pacjenta. Wzrost stężenia kreatyniny z 1,5 do 2,6 mg% to klasyczne wskazanie do biopsji, pod warunkiem, że wcześniej wykluczono takie przyczyny jak odwodnienie, zbyt wysoki poziom leków immunosupresyjnych we krwi, infekcje czy zmiany w USG takie jak zwężenie tętnicy nerkowej lub utrudnienie odpływu moczu. Zwykle badania te wykonuje się podczas pobytu w szpitalu przed biopsją. Wynik biopsji umożliwia zdiagnozowanie jednego z istotnych zagrożeń, jakim jest odrzucanie narządu. Pozwala także na potwierdzenie niektórych zakażeń wirusowych, powikłań chorób towarzyszących (np. nadciśnienia tętniczego) lub nakładającej się nowej choroby. Wynik biopsji z reguły warunkuje rozpoczęcie dalszego leczenia. W niektórych ośrodkach wykonuje się także w określonych punktach czasowych tzw. biopsje protokolarne, które mają służyć dokładniejszej ocenie dobrostanu narządu przeszczepionego i nie wynikają z nieprawidłowych wyników badań dodatkowych.