Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Polityki Prywatności, wyrażenia z wielkiej litery użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie transplantologia.edu.pl.
 2. Polityka prywatności stanowi zbiór podstawowych zasad i informacji dotyczących zasad przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników oraz Specjalistów w ramach Portalu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Specjalistów jest BiK Foroncewicz Mucha Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie, 02-909, przy ul. Św. Bonifacego 127/2, o numerze NIP 529-14-30-899 i numerze KRS 0000409329.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej jako „RODO”).
 5. Administrator wykorzystuje szereg technologii bezpieczeństwa i procedur celem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, wykorzystaniem bądź ujawnieniem, w szczególności:
  • kodowanie transmisji danych protokołem SSL;
  • szyfrowanie baz danych i nieprzechowywanie haseł Użytkowników w postaci jawnej;
  • wewnętrzne procedury dostępu do danych wyłącznie dla uprawnionego personelu;
  • stosowanie oprogramowania antywirusowego.

2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

 1. Dane dotyczące Użytkowników i Specjalistów przetwarzane w ramach Portalu obejmują kategorie określone poniżej oraz inne dane uniemożliwiające identyfikację osób fizycznych, n.p. dane zawarte w plikach cookies.
 2. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Informacje dodatkowe podane przez Użytkownika w ramach procesu rejestracji w Portalu.
 3. Dane osobowe Specjalistów:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Nazwa prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Numer prawa wykonywania zawodu.

3. Cel, czas i podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz Specjalistów są przetwarzane w następujących celach:
  • umożliwienie rejestracji w Portalu – do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta w Portalu,
  • marketing dotyczący produktów i usług Administratora podmiotów trzecich – do czasu wycofania zgody,
  • kontakt ze strony Administratora – do czasu wycofania zgody,
  • umożliwienie korzystania z Usług – przez czas korzystania z Usług przez Użytkownika lub Specjalistę, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  • wykrywanie i zwalczanie nadużyć w Portalu – przez czas korzystania z Portalu oraz przez okres przechowywania danych osobowych w pozostałych celach, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne – przez czas korzystania z Portalu lub posiadania konta w Portalu, nie dłużej niż do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
  • ustalenie, obrona i dochodzenia roszczeń wobec Użytkowników lub Specjalistów – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczenia,
  • udzielenie porady medycznej w ramach Usługi Pytanie do Eksperta – przez czas konieczny do prawidłowej realizacji usługi Pytanie do Eksperta.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika– w przypadku celów wskazanych w punkcie a) – c) powyżej (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO) – w przypadku celów wskazanych w punktach d) – g) powyżej lub w celu postawienia diagnozy medycznej – w przypadku celu wskazanego w punkcie h) powyżej (art. 9 ust, 2 h) RODO).

4. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz Specjalistów nie będą przetwarzane poza EOG.

5. Prawa Użytkownika Portalu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 1. Użytkownikom oraz Specjalistom następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownikowi lub Specjaliście przysługują dodatkowo następujące prawa:
  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownikowi lub Specjaliście przysługuje dodatkowo następujące uprawnienie:
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 4. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi lub Specjaliście przysługują dodatkowo następujące prawa:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.