O portalu

Witamy na portalu www.transplantologia.edu.pl

Ma on charakter edukacyjny i pisany jest z myślą o: pacjentach po transplantacji,  pacjentach z niewydolnością narządów oczekujących na przeszczepienie, rodzinach i bliskich tych osób, lekarzach różnych specjalności opiekujących się biorcami przeszczepu, studentach medycyny, a także osobach zainteresowanych transplantologią.

Autorami są lekarze pracujący na co dzień z pacjentami przed lub po transplantacji narządu. Wykładowcy, redaktorzy i współautorzy artykułów i podręczników poświęconych transplantologii, w tym organizatorzy i uczestnicy Kursów Transplantologii Praktycznej.

Do redagowania strony zostali zaproszeni także pacjenci, którzy zamieszczają tu swoje doświadczenia dotyczące życia z „nowym” narządem. Państwa uwagi są unikalne i bezcenne.

W pracach nad portalem biorą także udział lekarze rezydenci, stażyści i studenci medycyny.

Wszystkim pomagającym w udoskonalaniu www.transplantologia.edu.pl bardzo serdecznie dziękujemy! Zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i lektury.