Telemedycyna


Artykuły

Telemedycyna w nefrologii?

15 lutego 2019Dr n. med. Michał Florczak

Usługi telemedyczne w sprawowaniu opieki nad pacjentami z chorobami nerek zastosowano w Rosji. Rozległość geograficzna i olbrzymie nieraz odległości, jakie (...) więcej

Telemedycyna w transplantologii?

4 lutego 2019Dr n. med. Michał Florczak

Wydaje się, że szczególne korzyści z konsultacji telemedycznych mogliby czerpać pacjenci po przeszczepieniu narządów. Osoby te regularnie tj. co kilka (...) więcej

Telemedycyna – zastosowania praktyczne

29 stycznia 2019Dr n. med. Michał Florczak

W świadczeniu usług medycznych przy pomocy komunikacji elektronicznej, szczególnego znaczenia nabiera zebranie od pacjenta wywiadu telemedycznego, czyli badanie podmiotowe. Podczas (...) więcej

Telemedycyna – regulacje prawne

22 stycznia 2019Dr n. med. Michał Florczak

Termin telemedycyna powstał z połączenia dwóch słów - łacińskiego „medicina”, określającego sztukę rozpoznawania i leczenia chorób, oraz pochodzącego z języka (...) więcej