Publikacje

Seria wydawnicza Transplantologia Praktyczna jest zbiorem monografii powstałych w oparciu o referaty wygłaszane podczas odbywających się cyklicznie od 2007 roku Kursów Transplantologii Praktycznej. Każdy z kolejnych tomów Transplantologii Praktycznej poświęcony jest innemu konkretnemu zagadnieniu związanemu z transplantologią i odpowiada tematowi wiodącemu danego Kursu.

Autorami i redaktorami wszystkich publikacji z tej serii są specjaliści w zakresie chirurgii, chorób wewnętrznych, pediatrii, nefrologii, diabetologii, immunologii i transplantologii klinicznej oraz innych dziedzin medycyny, jak też prawa i etyki.