Kalkulator GFR


Płeć:
Wiek (lata):
Waga (kg):
Wzrost (cm):
Afroamerykanin:
Kreatynina (umol/l):>= 90
Prawidłowy wskaźnik GFR
60-89
Niewielkie zmniejszenie GFR
45-59
Zmniejszenie GFR między niewielkim a umiarkowanym
30-44
Zmniejszenie GFR między umiarkowanym a ciężkim
15-29
Ciężkie zmniejszenie GFR
< 15
Schyłkowa niewydolność nerek