XI Kurs Transplantologii Praktycznej

Data: 24-25 marca 2023

Miejsce obrad:
Hotel Regent
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

Patronat honorowy

 

 

 

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

Tytuł projektu:XI Kurs Transplantologii Praktycznej

Wartość projektu: 127.900,00 PLN

Wartość przyznanych środków: 114.300,00 PLN

Krótki opis:
XI Kurs Transplantologii Praktycznej to wydarzenie, które jest organizowane cyklicznie od 2007 r. Adresatami są lekarze różnych specjalności zajmujący się pacjentami po przeszczepieniu narządów w ośrodkach na terenie naszego kraju. Należą do nich reprezentanci zarówno specjalności zabiegowych (kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia wątroby), jak również internistycznych (nefrologia, kardiologia, choroby wewnętrzne i pediatria).
Uczestnikom przysługują punkty edukacyjne (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Autorami wykładów są uznani specjaliści w dziedzinie transplantologii, w zdecydowanej większości pracujący w krajowych ośrodkach transplantacyjnych. Wśród zaproszonych wykładowców w tym roku znalazły się także osoby z renomowanych ośrodków transplantacyjnych i nefrologicznych z Europy oraz USA. Tegoroczna edycja Kursu Transplantologii Praktycznej planowana jest na 24-25.03.2023 r. w Warszawie. Przewiduje się, że weźmie w niej udział ok. 120 osób. W trakcie naszej Konferencji poruszone zostaną w niej rozmaite problemy dotyczące przeszczepiania wszystkich rodzajów narządów unaczynionych, transplantacji od osób spokrewnionych, a także zagadnień dotyczących problemów związanych z pandemią COVID-19, w tym leczenie osób po przeszczepieniu narządów czy też COVID-19 jako wskazanie do transplantacji płuc. Po zakończeniu Kursu planowane jest wydanie monografii naukowej, która będzie służyła szerokiemu gronu lekarzy i studentów przygotowujących się do wykonywania pracy w szeroko rozumianej transplantologii. Podstawowym celem i założeniem do organizacji XI Kursu Transplantologii Klinicznej, jest edukacja lekarzy różnych specjalności zajmujących się pacjentami po przeszczepieniu narządów w ośrodkach na terenie Polski oraz promocja nauki. Organizatorzy planują wystąpić do Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o udzielenie Patronatu nad XI Kursem Transplantologii Praktycznej.

Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
 • Prof. dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz

Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
 • Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt
 • Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kiryluk
 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska
 • Prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
 • Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
 • Prof. dr hab. n. med. Jens Lutz
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
 • Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska
 • Dr hab. n. med. Dominika Dęborska-Materkowska
 • Dr hab. n. med. Dorota Kamińska
 • Dr hab. n. med. Marek Ochman
 • Dr hab. n. med. Marek Pacholczyk
 • Dr hab. Eliza Przeździecka, prof. SGH
 • Dr hab. n. med. Anna Steć
 • Dr n. med. Michał Florczak
 • Dr n. med. Izabella Kuźmiuk-Glembin
 • Dr n. med. Tomasz Stącel
 • Dr Paulina Nazaruk
 • Dr Paweł Poznański

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Członkowie:

 • Dr n med. Natalia Krata
 • Dr n med. Barbara Moszczuk
 • Dr Anna Jędrzejczak
 • Dr Emilia Knioła
 • Dr Marta Monticolo
 • Dr Rafał Staros
 • Mgr Anna Łabuś
 • Julia Tańska
 • Ignacy Tkaczyk

Program

Pobierz

PIĄTEK, 24.03.2023

09:15 – 09:20    Powitanie – Prof. Leszek Pączek

SESJA I
09:20 – 11:00
Przewodniczący: Prof. Magdalena Krajewska, Prof. Wojciech Lisik, Prof. Michał Grąt

09:20 – 09:40    Kwalifikacja chirurgiczna do II, III, IV retransplantacji nerki | Prof. Maciej Kosieradzki
09:45 – 10:05    Którego dializowanego nie zakwalifikowałbym do transplantacji? | Prof. Wojciech Załuska
10:10 – 10:30    Zaburzenia poznawcze po przeszczepieniu nerki | Prof. Andrzej Więcek
10:35 – 10:55    Transplantacje od osób spokrewnionych | Prof. Magdalena Durlik
10:55 – 11:00    PYTANIA
11:00 – 11:20    Przerwa kawowa

11:20 – 11:40    Uroczyste rozpoczęcie Kursu
• Prof. Leszek Pączek
• Wojciech Kondrat, Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji, Ministerstwo Edukacji i Nauki
• Filip Nowak, Prezes NFZ
• JM Rektor Prof. Zbigniew Gaciong

SESJA II
11:40 – 13:15
Przewodniczący: Prof. Alicja Dębska-Ślizień, Prof. Maciej Kosieradzki, Prof. Leszek Pączek

11:40 – 11:55    Przeszczepienie serca i wątroby | Prof. Mariusz Kuśmierczyk / Prof. Krzysztof Zieniewicz
12:00 – 12:20    Skoordynowana opieka potransplantacyjna | Prof. Leszek Pączek
12:25 – 12:45    Transplantacja trzustki | Prof. Wojciech Lisik
12:50 – 13:10    Immunosupresja – ilu pacjentów, tyle schematów | Prof. Krzysztof Mucha
13:10 – 13:15    PYTANIA
13:15 – 14:15    Obiad

SESJA III
14:15 – 16:10
Przewodniczący:  Prof. Krzysztof Mucha, Prof. Bartosz Foroncewicz, Prof. Andrzej Więcek

14:15 – 14:40    How old is young enough for kidney transplantation? | Prof. Jens Lutz
14:45 – 15:10    Polygenic Risk Scores in Nephrology and Kidney Transplant: New Frontier
­xxxxxxxxxx xx  of Precision Medicine | Prof. Krzysztof Kiryluk
15:15 – 15:35    Trudna histopatologia po przeszczepieniu narządów| Prof. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
15:40 – 16:00    Ekonomia w czasach zarazy | Prof. Eliza Przeździecka
16:05 – 16:10    PYTANIA

16:10 – 16:30    Przerwa kawowa

SESJA IV
16:30 – 18:35
Przewodniczący: Prof. Tomasz Jakimowicz, Prof. Wojciech Załuska

16:30 – 16:50    Przeszczepienie nerki po przeszczepieniu kończyn górnych | Dr Paweł Poznański / Doc.
­xxxxxxxxxx xx  Dorota Kamińska
16:55 – 17:15    Otyłość – kiedy jest problemem przed i po transplantacji | Prof. Alicja Dębska-Ślizień
17:20 – 17:40    aHUS w przeszczepie nerki – komu, kiedy i jak długo należy podawać Soliris?* | Prof. Ryszard
­xxxxxxxxxx xx  Grenda
17:45 – 18:05    Przewlekła choroba nerek po transplantacji wątroby | Prof. Bartosz Foroncewicz
18:10 – 18:30    Retransplantacja płuc | Doc. Marek Ochman
18:30 – 18:35    PYTANIA

*wykład sponsorowany przez Astra Zeneca

 

SOBOTA, 25.03.2023

SESJA V
09:30 – 11:10
Przewodniczący: Prof. Sławomir Nazarewski, Doc. Anna Steć, Doc. Marek Pacholczyk

09:30 – 09:50   Współczesne metody poszerzania puli dawców przeszczepu wątroby | Prof. Michał Grąt
09:55 – 10:15   Graftektomia nerki – za i przeciw | Prof. Ilona Kurnatowska
10:20 – 10:40   Leczenie biologiczne u potencjalnego biorcy narządu | Prof. Katarzyna Życińska
10:45 – 11:05   Retransplantacja rogówki | Prof. Jacek Szaflik
11:05 – 11:10   PYTANIA

11:10 – 11:30   Przerwa kawowa

SESJA VI
11:30 – 13:40
Przewodniczący: Prof. Ilona Kurnatowska, Prof. Joanna Raszeja-Wyszomirska, Doc. Dominika Dęborska-Materkowska

11:30 – 11:50   Leczenie COVID-19 po przeszczepieniu narządów | Prof. Magdalena Krajewska
11:55 – 12:10   Telemedycyna | Dr Michał Florczak
12:15 – 12:30   Covid-19 jako wskazanie do transplantacji płuc | Dr Tomasz Stącel
12:35 – 12:50   Szczepienia p/COVID u biorców nerki i wątroby | Dr Paulina Nazaruk
12:55 – 13:05   Kryptokokoza mózgu u chorej po transplantacji nerki i płuca | Dr Izabella Kuźmiuk-Glembin
13:10 – 13:20   Nawrót amyloidozy po jednoczesnym przeszczepieniu serca i wątroby (SHLTx) | Prof. Joanna
­xxxxxxxxxx xx Raszeja-Wyszomirska

13:20 – 13:25   PYTANIA

13:25 – 14:10   Obiad

 

Sponsor główny

Sponsor wspierający

Wystawca