Publikacje

Seria wydawnicza Transplantologia Praktyczna jest zbiorem monografii powstałych w oparciu o referaty wygłaszane podczas odbywających się cyklicznie od 2007 roku Kursów Transplantologii Praktycznej. Każdy z kolejnych tomów Transplantologii Praktycznej poświęcony jest innemu konkretnemu zagadnieniu związanemu z transplantologią i odpowiada tematowi wiodącemu danego Kursu.

Autorami i redaktorami wszystkich publikacji z tej serii są specjaliści w zakresie chirurgii, chorób wewnętrznych, pediatrii, nefrologii, diabetologii, immunologii i transplantologii klinicznej oraz innych dziedzin medycyny, jak też prawa i etyki.

Wirusy w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 9

Transplantologia – sukces oparty na współpracy

Transplantologia praktyczna - Tom 8

Farmakoterapia po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 7

Wyniki odległe transplantacji narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 6

Zakażenia w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 5

Postępy w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 4

Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 3

Nowotwory po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 2

Odrzucanie przeszczepu

Transplantologia praktyczna - Tom 1