Zakażenia w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013


Obecnie czas funkcjonowania przeszczepionego narządu liczony jest w dziesiątkach lat. Dzięki postępom, jakie dokonały się w medycynie, większość pacjentów po transplantacji wraca do normalnego życia i aktywności zawodowej. Niemniej, u części z nich dochodzi do powikłań, wśród których obecnie wiodącą rolę odgrywają zakażenia związane bezpośrednio ze stosowaną u tych chorych immunosupresją. Oblicza się, że częstość zgonów z powodu zakażeń w tej grupie pacjentów jest zbliżona do częstości zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, co oznacza, że co trzeci pacjent po przeszczepieniu może umrzeć z powodu zakażenia.

Tom V Transplantologii Praktycznej poświęcony jest omówieniu patogenezy, diagnostyki, przebiegu klinicznego i leczenia zakażeń. Podkreślono w nim różnice wynikające ze specyficznych uwarunkowań występujących po przeszczepieniu. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom leczenia lub zapobiegania nawrotom infekcji przewlekłych, takich jak wirusowe zapalenia wątroby typu B i C, innym częstym zakażeniom wirusowym, takim jak CMV, EBV i BKV, chorobom pasożytniczym, a także problemom diagnostyki laboratoryjnej i histopatologicznej zakażeń.

Prof. dr hab. n. med.  Leszek Pączek Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

 prof. dr hab. n. med.  Krzysztof  Mucha prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Studia Medyczne ukończyłem w 1996 roku. Od 1997 roku pracuję w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiadam specjalizację z chorób wewnętrznych (2004), nefrologii (2008) oraz transplantologii klinicznej (2011) . Jestem w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej. Zajmuję się pacjentami: z chorobami nerek o różnej etiologii, po transplantacji narządów (nerki, wątroby, trzustki); z przewlekłą lub schyłkową niewydolnością nerek lub wątroby; wymagającymi diagnostyki i leczenia internistycznego; diagnostyki immunologicznej.

dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie; od 2002 roku doktor nauk medycznych w zakresie chorób wewnętrznych; od 2004 roku specjalista chorób wewnętrznych; adiunkt w Klinice Immunologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 1997 pracuję w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekuję się pacjentami z chorobami nerek, wątroby, po przeszczepieniu narządów, z dolegliwościami w zakresie chorób wewnętrznych zarówno na oddziale, jak też w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Pełniłem obowiązki zastępcy ordynatora oraz kierownika poradni nefrologiczno-transplantacyjnej. Zdobyłem stopień doktora nauk medycznych w 2002 roku i doktora habilitowanego w 2014.

Zobacz również

Wirusy w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 9

Transplantologia – sukces oparty na współpracy

Transplantologia praktyczna - Tom 8

Farmakoterapia po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 7

Wyniki odległe transplantacji narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 6

Postępy w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 4

Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 3

Nowotwory po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 2

Odrzucanie przeszczepu

Transplantologia praktyczna - Tom 1