Nowotwory po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009


Nowotwory stanowią jeden z najistotniejszych problemów współczesnej medycyny. Zachorowalność na nowotwory stale wzrasta, stanowiąc jedną z głównych przyczyn śmiertelności. Biorcy przeszczepionych narządów stanowią grupę szczególnie narażoną na rozwój choroby nowotworowej, np. z powodu upośledzonej odpowiedzi immunologicznej w wyniku stosowania leków immunosupresyjnych zapobiegających odrzucaniu.

W Tomie II omówiono m.in. kwalifikację pacjentów z chorobą nowotworową jako kandydatów do przeszczepienia narządów, zjawiska immunologiczne zachodzące w rozwoju choroby nowotworowej po transplantacji, czynniki ryzyka choroby nowotworowej u biorców przeszczepu. Dużo uwagi poświęcono roli immunosupresji w procesach nowotworzenia. Monografia zawiera szczegółowe omówienie problemów związanych z nowotworami układu moczowego u biorców przeszczepu nerki, choroby nowotworowe po transplantacji serca, a także nowotwory po przeszczepieniu wątroby u dzieci. Publikacja uwzględniła dokonania medycyny w zakresie profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych po transplantacji.

Prof. dr hab. n. med.  Leszek Pączek Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz dr hab. n. med. Bartosz Foroncewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie; od 2002 roku doktor nauk medycznych w zakresie chorób wewnętrznych; od 2004 roku specjalista chorób wewnętrznych; adiunkt w Klinice Immunologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 1997 pracuję w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekuję się pacjentami z chorobami nerek, wątroby, po przeszczepieniu narządów, z dolegliwościami w zakresie chorób wewnętrznych zarówno na oddziale, jak też w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Pełniłem obowiązki zastępcy ordynatora oraz kierownika poradni nefrologiczno-transplantacyjnej. Zdobyłem stopień doktora nauk medycznych w 2002 roku i doktora habilitowanego w 2014.

 prof. dr hab. n. med.  Krzysztof  Mucha prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mucha

Studia Medyczne ukończyłem w 1996 roku. Od 1997 roku pracuję w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiadam specjalizację z chorób wewnętrznych (2004), nefrologii (2008) oraz transplantologii klinicznej (2011) . Jestem w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej. Zajmuję się pacjentami: z chorobami nerek o różnej etiologii, po transplantacji narządów (nerki, wątroby, trzustki); z przewlekłą lub schyłkową niewydolnością nerek lub wątroby; wymagającymi diagnostyki i leczenia internistycznego; diagnostyki immunologicznej.

Zobacz również

Wirusy w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 9

Transplantologia – sukces oparty na współpracy

Transplantologia praktyczna - Tom 8

Farmakoterapia po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 7

Wyniki odległe transplantacji narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 6

Zakażenia w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 5

Postępy w transplantologii

Transplantologia praktyczna - Tom 4

Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu narządów

Transplantologia praktyczna - Tom 3

Odrzucanie przeszczepu

Transplantologia praktyczna - Tom 1