Tomasz Małkiński

Fundacja „Hospicjum Onkologiczne” im. św. Krzysztofa w Warszawie