dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk.
Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.