Marcin Socha

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego