Joanna Wojciula

II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny