Anna Wydrzyńska

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego