dr n. med. Aleksandra Woderska-Jasińska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów
Koordynator pobierania i przeszczepiania nerek od dawców żywych
Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant

Artykuły - dla Pacjentów