Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Artykuły w PubMed