HSCT w tolerancji immunologicznejLeczenie immunosupresyjne (IS) wiąże się z poważnymi działaniami niepożą­danymi, takimi jak: zakażenia, nowotwory czy choroby układu krążenia, które negatywnie wpływają na wieloletnie przeżycie pacjentów. W listopadowym nu­merze „Transplantation” Chhabra i wsp. podkreślają, że chociaż zastosowanie IS wyraźnie poprawia statystyki dotyczące odrzucania graftu, to właśnie z powo­du działań niepożądanych leczenia IS w ciągu ostatnich 20 lat…

Artykuł dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników
Zaloguj się załóż konto