Trudne tematy, odc. 19: Pochylić się nad słabszym

Dorota Suder

Żyjemy w świecie, w którym brakuje na co dzień dobrych i pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, jest niedosyt uśmiechu, zwykłej życzliwości  i zdrowej uwagi, a często i jakiejkolwiek reakcji. Zdarza się, że osoba przypadkowo spotkana i pilnie potrzebująca pomocy z powodów zdrowotnych, takich jak utrata przytomności na skutek spadku poziomu cukru we krwi, czy nagłego omdlenia lub ataku padaczki nie otrzymuje właściwej pomocy, bo nie zostanie właściwie oceniona przez przechodniów lub zabraknie im podstawowych umiejętności umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy. Musimy uświadomić sobie nie można przechodzić obojętnie obok ludzi zachowujących się nietypowo, nawet jeżeli podejrzewany, że ich zachowanie wynika z nadużywania alkohol lub narkotyków. Jeśli sami nie potrafimy pomóc, to wystarczy zadzwonić pod znany nam wszystkim numer i poprosić odpowiednie służby medyczne o pomoc, a my w tym czasie możemy towarzyszyć tej osobie, a jeśli to konieczne przystąpić do ratowania życia, ułożyć w bezpiecznej pozycji na boku, udrożnić drogi oddechowe, zapewnić dopływ tlenu, okryć w obawie przed nagłym wychłodzeniem czy nawet przystąpić do masażu serca czy sztucznego oddychania.

Znany jest  przypadek mężczyzny, który doznał udaru mózgu i nie otrzymał właściwej pomocy. W przebiegu tego schorzenia można mieć zaburzoną równowagę, mieć poczucie splątania i trudności w mówieniu.  Tak właśnie było i w tym przypadku. Jednak pracownicy Straży Miejskiej zamiast mu pomóc i wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, nie rozpoznali podstawowych objawów i zawieźli chorego do Izby Wytrzeźwień. Nawet przez moment nie wzięli pod uwagę, że ten człowiek może być poważnie chory, a tymczasem w jego wypadku to pierwsze godziny decydują o zdrowiu i życiu. Choremu trzeba jak najszybciej podać odpowiednie leki (w zależności od rodzaju udaru, czy jest to udar niedokrwienny czy krwotoczny). Mężczyzna dopiero po kilku godzinach czasie trafił do szpitala, gdzie powinien być przewieziony natychmiast, co spowodowało wystąpienie ponownego udaru mózgu i niebezpieczeństwo  groźnych dla życia i zdrowia powikłań. w postaci zapalenia płuc, zakrzepicy i odleżyn. Konieczna stała się długotrwała rehabilitacja. Trzeba więc pamiętać, że prawidłowa i szybka reakcja może uratować czyjeś zdrowie i życie. To nie jest nasz wybór, lecz obowiązek. Wystarczy w tym kimś dostrzec potrzebującego pomocy Człowieka.