Wyniki wyszukiwania dla ""

Baza leków

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wraz z paracetamolem i metamizolem należą do nieopioidowych leków przeciwbólowych. Wśród NLPZ wyróżniamy następujące substancje lecznicze: kwas acetylosalicylowy (potocznie: aspiryna) ibuprofen, deksibuprofen ketoprofen, deksketoprofen aceklofenak diklofenak naproksen meloksykam nimesulid celekoksyb etorykoksyb Nie są to jednak jedyne (...) wiecej

Leki przeciwbólowe

Leki przeciwbólowe należą do najczęściej stosowanych leków na świecie. Wśród leków przeciwbólowych wyróżniamy 2 główne grupy leków: leki nieopioidowe leki opioidowe Wśród leków nieopioidowych wyróżniamy: paracetamol metamizol niesteroidowe leki przeciwzapalne - bardzo duża grupa leków, do najbardziej popularnych należą m.in. (...) wiecej

Inne leki biologiczne

W ostatnich latach obserwuje się rosnącą ilość badań klinicznych z zastosowaniem nowych preparatów biologicznych. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości znajdą one swoje miejsce w leczeniu wybranych chorób nerek. W trakcie badań są m.in. Belimumab (Benlysta), Epratuzumab (Lymphocide), Abatacept (Orencia) i Eculizimab (Soliris).

Rytuxymab

Jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi CD20 występującemu na powierzchni limfocytów B. Według charakterystyki produktu leczniczego, u dorosłych rytuxymab wskazany jest w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, przewlekłej białaczki limfocytowej i reumatoidalnego  zapalenia stawów. W chorobach nerek znalazł zastosowanie w leczeniu nefropatii toczniowej u pacjentów opornych (...) wiecej

Ewerolimus

Mechanizm działania Ewerolimusu (EVRL) wiąże się z zahamowaniem aktywności białka mTOR, czego efekty są podobne jak w przypadku SIR. Odmienne natomiast są parametry farmakokinetyczne EVRL. Dlatego EVRL podaje się w dwóch dawkach na dobę. Wydalanie następuje w postaci metabolitów o (...) wiecej

Sirolimus

Sirolimus (SIR) wiążąc się ze specyficznym białkiem hamuje aktywację białka mTOR (mammalian target of rapamycin). Prowadzi to do zablokowania wielu sygnałów w komórce, w tym sygnału proliferacji limfocytów. Należy pamiętać, że mTOR steruje procesami przemian, wzrostu i proliferacji komórek, a (...) wiecej

Takrolimus

Takrolimus hamuje w limfocytach T syntezę cytokin, przede wszystkim interleukiny 2 (IL-2), co hamuje namnażanie tych komórek. Średnia dostępność biologiczna wynosi 20-25%, przy czym pokarm dodatkowo ją zmniejsza. Podobnie jak CsA, metabolizowany jest w wątrobie, a dodatkowo również w ścianie (...) wiecej

Pochodne kwasu mykofenolowego (MPA)

MMF jest pochodną MPA, który wybiórczo i odwracalnie hamuje enzym biorący udział w syntezie DNA. MMF szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. Pokarm może obniżyć maksymalne stężenie leku nawet o 40%, a dostępność biologiczna MMF podanego doustnie  wynosi 94%. (...) wiecej

Glikokortykosteroidy

Steroidy to  organiczne związki chemiczne. W tkankach roślin i zwierząt wykryto co najmniej kilkaset steroidów, które pełnią rozmaite funkcje. W medycynie najważniejszymi steroidami są cholesterol i jego pochodne oraz hormony steroidowe. Syntetyczne  kortykosteroidy, które stosuje się m.in. u pacjentów z chorobami nerek, wykazują działanie immunosupresyjne, lecz są także silnymi środkami (...) wiecej

Cyklosporyna A (CsA)

Jest polipeptydem złożonym z 11 aminokwasów, wytwarzanym przez grzyb Tolypocladium inflatum. Dzięki połączeniu z cyklofiliną daje kompleks, który hamuje działanie kalcyneuryny odpowiedzialnej za wytwarzanie m.in. IL-2, stymulującej proliferację i różnicowanie się limfocytów T. W tym mechanizmie CsA hamuje nie tylko reakcje (...) wiecej

Azatiopryna

Jest pochodną 6-merkaptopuryny (6MP), która zaburza syntezę DNA, a w konsekwencji hamuje biosyntezę kwasów nukleinowych i zapobiega proliferacji komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej. Podana doustnie wchłania się w ok. 88% i po ok. 2 godzinach osiąga maksymalne stężenie w surowicy. (...) wiecej

Baza chorób

Przewlekłe choroby nerek

Każdy pacjent wymaga indywidualnego leczenia. Zawsze w pierwszej kolejności należy podjąć próbę określenia rozpoznania, a następnie dążyć do usunięcia przyczyny objawów i dolegliwości. W przypadku t.zw. nefropatii wtórnych, czyli chorób nerek wynikających ze schorzeń ogólnoustrojowych należy przede wszystkim leczyć dane (...) wiecej

Nefropatia toczniowa

Nefropatia toczniowa, czyli choroba kłębuszków nerkowych, to jedno z częściej występujących powikłań w stosunkowo rzadkim schorzeniu jakim jest toczeń rumieniowaty układowy (ang. Systemic Lupus Erythematosus, SLE). SLE – toczeń rumieniowaty układowy – jest ogólnoustrojową chorobą autoimmunologiczną, w której z nieznanych (...) wiecej

Zakażenie układu moczowego

Zakażenie układu moczowego (ZUM) definiuje się zwykle jako obecność drobnoustrojów (bakterii, grzybów, wirusów) powyżej zwieracza pęcherza moczowego, co wynika z faktu, że w warunkach prawidłowych mocz w pęcherzu moczowym nie zawiera drobnoustrojów. Natomiast drobnoustroje niepatogenne (niewywołujące odczynu zapalnego) mogą być (...) wiecej

Nefropatia cukrzycowa

Zapadalność na nefropatię cukrzycową w pierwszych 10 latach trwania cukrzycy typu 1 jest niewielka, a w pierwszych 5 latach praktycznie nie występuje. W drugiej dekadzie rośnie i wynosi około 2,5%/rok w 15 roku trwania choroby. Następnie obniża się do mniej (...) wiecej

Immunosupresja

Leczenie immunosupresyjne – informacje ogólne Immunosupresja (IS) oznacza hamowanie układu odpornościowego w zakresie produkcji komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej, a także wytwarzanych przez nie przeciwciał i czynników stymulujących inne komórki odpornościowe. W przeszłości efekt IS uzyskiwano np. przy pomocy tak mało specyficznych (...) wiecej