Takrolimus


Takrolimus hamuje w limfocytach T syntezę cytokin, przede wszystkim interleukiny 2 (IL-2), co hamuje namnażanie tych komórek. Średnia dostępność biologiczna wynosi 20-25%, przy czym pokarm dodatkowo ją zmniejsza. Podobnie jak CsA, metabolizowany jest w wątrobie, a dodatkowo również w ścianie jelita, co ma znaczenie u pacjentów z biegunką, u których stężenie leku we krwi z tego powodu wzrasta. Lek wydala się głównie w postaci metabolitów przez przewód pokarmowy, a jedynie <1% dawki  w postaci niezmienionej ze stolcem i z moczem. Najważniejsze objawy niepożądane podsumowano w tabeli 3.