Sirolimus


Sirolimus (SIR) wiążąc się ze specyficznym białkiem hamuje aktywację białka mTOR (mammalian target of rapamycin). Prowadzi to do zablokowania wielu sygnałów w komórce, w tym sygnału proliferacji limfocytów. Należy pamiętać, że mTOR steruje procesami przemian, wzrostu i proliferacji komórek, a jej działanie nasila się w obecności wielu ludzkich nowotworów złośliwych. Dlatego inhibitory mTOR oprócz działania immunosupresyjnego wykazują także efekty przeciwnowotworowe. Posiłki o dużej zawartości tłuszczu zmniejszają dostępność biologiczną leku. Z tego powodu zaleca się przyjmowanie leku albo z pokarmem, albo na czczo i konsekwentne stosowanie jednego z tych sposobów. We krwi stwierdza się 7 głównych metabolitów leku. We krwi pełnej SIR występuje głównie w postaci niezmienionej, która decyduje o ponad 90% aktywności immunosupresyjnej leku. 91,1% leku wydalane jest ze stolcem, a 2,2% – z moczem. Objawy niepożądane podsumowano w tabeli 3.