Ewerolimus


Mechanizm działania Ewerolimusu (EVRL) wiąże się z zahamowaniem aktywności białka mTOR, czego efekty są podobne jak w przypadku SIR. Odmienne natomiast są parametry farmakokinetyczne EVRL. Dlatego EVRL podaje się w dwóch dawkach na dobę. Wydalanie następuje w postaci metabolitów o znikomej aktywności farmakologicznej, głównie ze stolcem i w niewielkim odsetku z moczem.