Azatiopryna


Jest pochodną 6-merkaptopuryny (6MP), która zaburza syntezę DNA, a w konsekwencji hamuje biosyntezę kwasów nukleinowych i zapobiega proliferacji komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej. Podana doustnie wchłania się w ok. 88% i po ok. 2 godzinach osiąga maksymalne stężenie w surowicy. AZA w ok. 12% jest wydalana w postaci niezmienionej ze stolcem, natomiast dalsze 20-50% usuwane jest przez nerki w postaci niezmienionej i metabolitów. Objawy niepożądane podsumowano w tabeli 3.