Baza leków

Wszystkie A C E G I L N P R S T

Jest pochodną 6-merkaptopuryny (6MP), która zaburza syntezę DNA, a w konsekwencji hamuje biosyntezę kwasów nukleinowych i zapobiega proliferacji komórek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej. Podana doustnie wchłania się w ok. 88% i po ok. 2 godzinach osiąga maksymalne stężenie w surowicy. (...) więcej

Jest polipeptydem złożonym z 11 aminokwasów, wytwarzanym przez grzyb Tolypocladium inflatum. Dzięki połączeniu z cyklofiliną daje kompleks, który hamuje działanie kalcyneuryny odpowiedzialnej za wytwarzanie m.in. IL-2, stymulującej proliferację i różnicowanie się limfocytów T. W tym mechanizmie CsA hamuje nie tylko reakcje (...) więcej

Mechanizm działania Ewerolimusu (EVRL) wiąże się z zahamowaniem aktywności białka mTOR, czego efekty są podobne jak w przypadku SIR. Odmienne natomiast są parametry farmakokinetyczne EVRL. Dlatego EVRL podaje się w dwóch dawkach na dobę. Wydalanie następuje w postaci metabolitów o (...) więcej

Steroidy to  organiczne związki chemiczne. W tkankach roślin i zwierząt wykryto co najmniej kilkaset steroidów, które pełnią rozmaite funkcje. W medycynie najważniejszymi steroidami są cholesterol i jego pochodne oraz hormony steroidowe. Syntetyczne  kortykosteroidy, które stosuje się m.in. u pacjentów z chorobami nerek, wykazują działanie immunosupresyjne, lecz są także silnymi środkami (...) więcej

W ostatnich latach obserwuje się rosnącą ilość badań klinicznych z zastosowaniem nowych preparatów biologicznych. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości znajdą one swoje miejsce w leczeniu wybranych chorób nerek. W trakcie badań są m.in. Belimumab (Benlysta), Epratuzumab (Lymphocide), Abatacept (Orencia) i Eculizimab (Soliris).

Leki przeciwbólowe należą do najczęściej stosowanych leków na świecie. Wśród leków przeciwbólowych wyróżniamy 2 główne grupy leków: leki nieopioidowe leki opioidowe Wśród leków nieopioidowych wyróżniamy: paracetamol metamizol niesteroidowe leki przeciwzapalne - bardzo duża grupa leków, do najbardziej popularnych należą m.in. (...) więcej

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) wraz z paracetamolem i metamizolem należą do nieopioidowych leków przeciwbólowych. Wśród NLPZ wyróżniamy następujące substancje lecznicze: kwas acetylosalicylowy (potocznie: aspiryna) ibuprofen, deksibuprofen ketoprofen, deksketoprofen aceklofenak diklofenak naproksen meloksykam nimesulid celekoksyb etorykoksyb Nie są to jednak jedyne (...) więcej

MMF jest pochodną MPA, który wybiórczo i odwracalnie hamuje enzym biorący udział w syntezie DNA. MMF szybko i prawie całkowicie wchłania się po podaniu doustnym. Pokarm może obniżyć maksymalne stężenie leku nawet o 40%, a dostępność biologiczna MMF podanego doustnie  wynosi 94%. (...) więcej

Jest chimerycznym ludzko-mysim przeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi CD20 występującemu na powierzchni limfocytów B. Według charakterystyki produktu leczniczego, u dorosłych rytuxymab wskazany jest w leczeniu chłoniaków nieziarniczych, przewlekłej białaczki limfocytowej i reumatoidalnego  zapalenia stawów. W chorobach nerek znalazł zastosowanie w leczeniu nefropatii toczniowej u pacjentów opornych (...) więcej

Sirolimus (SIR) wiążąc się ze specyficznym białkiem hamuje aktywację białka mTOR (mammalian target of rapamycin). Prowadzi to do zablokowania wielu sygnałów w komórce, w tym sygnału proliferacji limfocytów. Należy pamiętać, że mTOR steruje procesami przemian, wzrostu i proliferacji komórek, a (...) więcej

Takrolimus hamuje w limfocytach T syntezę cytokin, przede wszystkim interleukiny 2 (IL-2), co hamuje namnażanie tych komórek. Średnia dostępność biologiczna wynosi 20-25%, przy czym pokarm dodatkowo ją zmniejsza. Podobnie jak CsA, metabolizowany jest w wątrobie, a dodatkowo również w ścianie (...) więcej

Wszystkie A C E G I L N P R S T