Terapeutyczne monitorowanie leków w leczeniu immunosupresyjnymMonitorowanie stężenia leków należy do standardów współczesnej farmakoterapii. W stosunku do leków o wąskim oknie terapeutycznym, jakimi są leki immunosupresyjne, jest to warunek skutecznej i bezpiecznej terapii. Podawanie inhibitorów kalcyneuryny oraz sygnału proliferacji wymaga monitorowania stężenia leku we krwi pełnej. Stężenie cyklosporyny i takrolimusu zazwyczaj moni­toruje się oznaczając minimalne stężenie leku, tj. po 12 h od poprzedniej, a tuż przed kolejną dawką leku. Dlatego ważne jest, aby przyjeżdżając na badania kontrolne oddać krew na badania przed przyjęciem porannej dawki leku. W przypadku, gdy omyłkowo dojdzie do przyjęcia leku przed pobraniem krwi, należy o tym fakcie koniecznie poinformować lekarza.

Opublikowano: 4 września 2018