Telemedycyna – zastosowania praktyczneW świadczeniu usług medycznych przy pomocy komunikacji elektronicznej, szczególnego znaczenia nabiera zebranie od pacjenta wywiadu telemedycznego, czyli badanie podmiotowe. Podczas rozmowy telefonicznej znacznie trudniej jest przecież określić stan kliniczny pacjenta niż podczas tradycyjnej konsultacji w gabinecie. Poza tym, dużo łatwiej jest popełnić błąd, gdy nie można osobiście zbadać pacjenta. Lekarze podczas udzielania konsultacji przy użyciu łączy audio- video i chat muszą w związku z tym zachować znacznie większą ostrożność. Dlatego relatywnie częściej niż podczas tradycyjnej konsultacji może dochodzić do przekierowania pacjenta np. do szpitala.

W ostatnich latach próbuje się rozszerzyć możliwości badania telemedycznego o badanie pacjenta.  Rozwój nowych technik diagnostycznych, takich jak np. szybkie testy paskowe, czy też przesyłu obrazu wysokiej jakości HD (np. bezpośrednio z tylnej ściany gardła, narządu wzroku, ucha zewnętrznego) pozwala na postawienie prawidłowego rozpoznania nierzadko bardziej dokładnego, niż to stawiane przez lekarzy podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie, bez możliwości wykorzystania takiego sprzętu. Ostatnio, do telemedycyny zostały wprowadzone specjalne stetoskopy (słuchawki lekarskie), które pozwalają osłuchać serce i płuca, zapisać zarejestrowane zjawiska osłuchowe i przesłać je następnie do lekarza. Praca z tymi urządzeniami wymaga jednak jeszcze udoskonaleń. Za to na porządku dziennym są już w użyciu t.zw. dermatoskopy, które przesyłają do lekarza konsultanta obraz zmian skórnych. Jeżeli lekarz ma możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania przy użyciu takich urządzeń i systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinien mieć też możliwość pełnej swobody terapii, wydawania zaleceń czy orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że to lekarz w każdym przypadku decyduje, czy może diagnozować, monitorować lub leczyć daną osobę przy użyciu systemów telemedycznych. W praktyce mogą się bowiem zdarzyć sytuacje, w których niezbędna będzie standardowa wizyta u lekarza i konsultacja telemedyczna nie wystarczy.

Łatwo sobie wyobrazić, że wprowadzenie do poradni specjalistycznych np. transplantologicznej, nefrologicznej czy kardiologicznej wizyt telemedycznych monitorujących stan zdrowia pacjenta, zmniejszyłoby ilość konsultacji stacjonarnych, co poprawiłoby dostęp do specjalistów i znaczne skrócenie kolejek.

Opublikowano: 29 stycznia 2019