Telemedycyna w transplantologii?Wydaje się, że szczególne korzyści z konsultacji telemedycznych mogliby czerpać pacjenci po przeszczepieniu narządów. Osoby te regularnie tj. co kilka miesięcy odbywają wizyty kontrolne w poradniach transplantologicznych. Zgłaszają się do lekarzy nawet wtedy, gdy nie prezentują żadnych niepokojących objawów klinicznych (wizyta monitorująca). Podczas takiej konsultacji lekarz m.in. interpretuje wyniki badań dodatkowych, ustala dawki leków immunosupresyjnych na kolejne miesiące oraz zleca wykonanie badań profilaktycznych i kontrolnych. Część tych czynności możnaby wykonać on-line. Oczywiście nie jest możliwa całkowita rezygnacja z wizyt stacjonarnych, ale częstość przyjazdów pacjenta do poradni transplantologicznej byłaby w takiej sytuacji mniejsza i dzięki temu mniej kosztowna.

Przykłady możliwego zastosowania e-konsultacji u pacjenta w poradni transplantacyjnej:

 1. uzyskanie porady medycznej dotyczącej postępowania w przypadku chorób mogących wpływać na funkcjonowanie przeszczepionego narządu (choroby infekcyjne, stany gorączkowe, biegunka, wysypka, itp.);
 2. modyfikacja leczenia immunosupresyjnego;
 3. e-wizyta jako wizyta kontrolna po konsultacji stacjonarnej;
 4. uzupełnienie konsultacji stacjonarnej po otrzymaniu wyników badań dodatkowych (np. badania histopatologicznego po biopsji nerki przeszczepionej, badania przeciwciał, posiewów, itp.);
 5. uzyskanie porady medycznej dotyczącej szczepień ochronnych, okresu karmienia piersią, leków przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych i ich wpływu na przeszczepiony narząd;
 6. uzyskanie porady profilaktycznej z wystawieniem skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz skierowania na konsultację specjalistyczną;
 7. uzyskanie interpretacji wyników badań dodatkowych;
 8. uzyskanie e-recepty na leki wymagane stanem klinicznym pacjenta z uwzględnieniem należnej refundacji, o ile badanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności pozwoli na jednoznaczne ustalenie wskazań do ich zastosowania. Nie dotyczy to jednak leków silnie działających, narkotycznych i psychotropowych;
 9. uzyskanie e-recepty stanowiącej kontynuację wcześniej rozpoczętego leczenia;
 10. uzyskanie informacji na temat wcześniej zalecanej terapii, w tym stosowania leków;
 11. uzyskanie informacji na temat dawkowania leków zaleconych podczas wizyty stacjonarnej na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta;
 12. skorygowanie dawki przyjmowanych leków;
 13. wydanie orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy – zwolnienia lekarskiego (e – ZLA), o ile badanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jednoznacznie pozwoli na ustalenie wskazań do jego wystawienia;
 14. komunikacja z innymi lekarzami w przypadku np. przyjęcia pacjenta do SOR, wizyty w POZ, hospitalizacji w innym szpitalu niż ośrodek transplantacyjny.

Opublikowano: 4 lutego 2019