Rola Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w opiece nad pacjentem po transplantacjiPacjenci pozostający pod opieką ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) często mają dylemat, o co mogą poprosić lekarza POZ. Otóż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może:

 • wystawiać skierowań na badania diagnostyczne (zgodnie z aktualnie obowiązującym wykazem)
 • wystawiać recepty, w tym na leki refundowane (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi refundacji leków)
  • Lekarz POZ może wystawiać recepty na leki zalecone pacjentowi w Poradni Specjalistycznej przez lekarza specjalistę na podstawie uzyskanej od niego pisemnej informacji;
  • Pisemna informacja powinna być przekazywana lekarzowi POZ minimum 1 raz w roku w sytuacji, gdy:
   • pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga okresowego monitorowania lub zmiany leczenia lub
   • lekarz POZ nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności leków zalecanych w ramach leczenia specjalistycznego;
 • wystawiać zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie);
 • wystawiać karty DILO (diagnostyki i leczenia onkologicznego) w sytuacji podejrzenia wystąpienia nowotworu złośliwego;
 • kwalifikować do szczepień ochronnych;
 • wystawiać orzeczenia o stanie zdrowia i zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia;
 • wystawiać zlecenia na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ;
 • wystawiać skierowania:
  • do poradni specjalistycznych
  • na leczenie szpitalne
  • na rehabilitację
  • na leczenie uzdrowiskowe (sanatorium)
  • na przewóz sanitarny

Wykaz badań, na które może wystawić skierowanie lekarz POZ:

 • Badania hematologiczne
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • retikulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • Badania układu krzepnięcia
 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynogen
 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi
  • sód, potas, wapń zjonizowany
  • żelazo, całkowita zdolność wiązania (TIBC), stężenie transferyny
  • mocznik
  • kreatynina
  • kwas moczowy
  • glukoza, test obciążenia glukozą
  • białko całkowite, proteinogram, albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)
  • bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • amylaza
  • kinaza kreatynowa (CK)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH), FT3, FT4,
  • antygen swoisty dla stercza całkowity (PSA)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
 • Badania moczu
  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie: białka, glukozy, wapnia, amylazy
  • Badania kału
  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną
  • Badania mikrobiologiczne
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella
 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
 • Badanie ultrasonograficzne (USG)
  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
  • USG obwodowych węzłów chłonnych
 • Zdjęcia radiologiczne
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcie czaszki
  • zdjęcie zatok
  • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
 • Spirometria
 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia

Źródło:

Opublikowano: 22 lipca 2018