Przeszczepienie nerki od żywego dawcy i przeszczepienie wyprzedzającePrzeszczepienie jest najlepszą metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek, pozwala wrócić pacjentowi do codziennych czynności i uniknąć czasochłonnych zabiegów dializy. Korzyści dla biorcy przeszczepu od żywego dawcy jest więcej: zabieg operacyjny może być dokładnie zaplanowany, dawca i biorca mają wystarczająco dużo czasu, żeby zostać odpowiednio przygotowani. Biorca otrzymuje narząd od osoby w pełni zdrowia.

Żywym dawcą nerki może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. Motywacja dawcy musi być całkowicie bezinteresowna, oddanie nerki nie może nieść ze sobą korzyści finansowych – próby sprzedaży są niezgodne z prawem. Najczęściej na donację decydują się rodzice, rodzeństwo i małżonkowie, rzadziej przyjaciele, partnerzy czy dalsza rodzina.

Potencjalny dawca nie może chorować na żadną chorobę przewlekłą, taką jak: choroby nerek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, nowotwory, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP), czy choroby serca. Nie może cierpieć na chorobę psychiczną ani wirusowe zapalenie wątroby typu B, ani C, czy też być zakażonym wirusem HIV. Nie może być także znacznie otyły.

Kwalifikacja potencjalnego dawcy polega na serii badań laboratoryjnych i obrazowych. Następnie wykonywane są konsultacje specjalistyczne w celu wykluczenia wszystkich czynników zdrowotnych uniemożliwiających oddanie narządu do przeszczepienia.

Po skrupulatnym przeprowadzeniu kwalifikacji i ostatecznej decyzji konsylium złożonego z chirurga transplantologa, lekarza transplantologa oraz koordynatora, narząd pobierany jest od dawcy podczas operacji wykonywanej metodą klasyczną (cięcie boczne jamy brzusznej), bądź laparoskopowo. Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych wskazań oraz doświadczenia ośrodka wykonującego zabieg.

Jak każda procedura medyczna, również donacja nerki jest obarczona ryzykiem wystąpienia powikłań.

Każdy dawca po zakończonej procedurze zostaje objęty opieką ośrodka transplantacyjnego, w którym narząd został pobrany, a jego dane zostają umieszczone w rejestrze dawców. Badania kontrolne powinny być wykonywane regularnie, początkowo w odstępach miesiąca – dwóch, a następnie corocznie.

Wyprzedzające przeszczepienie nerki

Pacjent z przewlekłą chorobą nerek może zostać wpisany na listę oczekujących, jeśli choroba jest nieodwracalna, czynność nerek ulega stopniowemu pogorszeniu, a wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR) wynosi poniżej 15 ml/min/1,73m2. Jeśli transplantacja nerki zostanie wykonana zanim konieczne będzie rozpoczęcie leczenia powtarzalnymi dializami, procedura taka nazywa się przeszczepieniem wyprzedzającym.

Opublikowano: 17 września 2018