Organizacja opieki w poradni nefrologiczno-transplantacyjnejPoradnia Transplantacyjna Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4, funkcjonuje od 1976 r. Jest największą, pod względem liczby pacjentów, Poradnią Transplantacyjną w Polsce. Spośród 16-tysięcznej grupy pacjentów po transplantacji aktualnie żyjących w Polsce, prawie 25% znajduje się pod jej opieką. Aktualnie leczy się tutaj prawie 4 tys. pacjentów po przeszczepieniu narządów, w tym:

  • 2 563 pacjentów po transplantacji nerki,
  • 1 238 pacjentów po transplantacji wątroby,
  • 91 pacjentów po transplantacji nerki i trzustki,
  • 28 pacjentów po transplantacji nerki i wątroby,
  • oraz 30 pacjentów po transplantacji: trzustki, płuc i serca.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya

      

 Poradnia Transplantacyjna przy ul. Lindleya

Rocznie w Poradni udzielanych jest ok. 17 tysięcy porad. Obecnie świadczeń udziela 36 lekarzy: 6 zatrudnionych na stałe w Poradni i 30, którzy pracują w dwóch oddziałach transplantacyjnych, tj. Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych. Posiadają specjalizacje nie tylko z zakresu chorób wewnętrznych i transplantologii, lecz także nefrologii, kardiologii, diabetologii, immunologii czy geriatrii. W skład 14 osobowego personelu pomocniczego wchodzą: pielęgniarka koordynująca, 4 pielęgniarki, koordynator administracyjny, sekretarka i statystyk medyczny, pracujący w Dziale Rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, 3 rejestratorki medyczne oraz 3 salowe.

Lekarze mają pod swoją opieką grupy pacjentów, których prowadzą na stałe. Liczba pacjentów w grupach zmienia się z uwagi na kierowanie pod opiekę chorych nowoprzeszczepionych, rozpoczynających leczenie w Poradni lub z różnych przyczyn kończących leczenie. „Nowi” pacjenci po transplantacji trafiają do Poradni z: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (Lindleya), Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (Banacha), łącznie z 28 ośrodków transplantacyjnych w Polsce, w tym Centrum Zdrowia Dziecka, skąd pacjenci kierowani są po ukończeniu 18 r.ż.

Skąd trafiają do Poradni przy Lindleya pacjenci po transplantacji?

Lekarze udzielają świadczeń zgodnie z opracowanym grafikiem przyjęć, w stałych godzinach i tych samych gabinetach w Poradni. „Nowi” pacjenci po transplantacji narządu kierowani są do Koordynatora, który przekazuje niezbędne informacje, ustala lekarza prowadzącego oraz termin pierwszej wizyty. Przedtem pacjent musi dostarczyć niezbędne dokumenty tj.:

  1. Kopia karty informacyjnej ze szpitala (po transplantacji narządu).
  2. Formularz przekazania pacjenta do innego ośrodka leczenia (w przypadku przeniesienia pacjenta z innego ośrodka transplantacyjnego).
  3. Skierowanie do Poradni Transplantacyjnej.

 

 

Opublikowano: 12 lipca 2018