Jak w Polsce zorganizowana jest opieka nad pacjentami po transplantacji narządów?Obecnie w Polsce żyje ponad 16 tys. osób po transplantacji narządów (według danych Poltransplantu: Biuletyn Nr 1 (25) Maj 2017). Znajdują się oni pod opieką 28 Poradni Transplantacyjnych zlokalizowanych w ośrodkach transplantacyjnych, głównie uniwersyteckich, w największych miastach w Polsce. Po operacji przeszczepienia narządu w Klinice Chirurgii Transplantacyjnej pacjent trafia pod opiekę Poradni Transplantacyjnej szpitala, w którym odbył się przeszczep, często znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania. Pacjenci mają możliwość przeniesienia się do Poradni Transplantacyjnej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, gdzie kontynuują leczenie.

„Droga” pacjenta z chirurgii do poradni.

 

OPERACJA PRZESZCZEPIENIA

w oddziale chirurgii szpitala

                         ↓                                                      ↓

PORADNIA TRANSPLANTACYJNA                       PORADNIA TRANSPLANTACYJNA

w ośrodku przeszczepienia                     w szpitalu, w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta

PORADNIA TRANSPLANTACYJNA

w szpitalu, w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta

 

Z uwagi na stan zdrowia, czas i koszt dojazdu do Poradni pacjenci często podejmują decyzję o zmianie Poradni, również tuż po przeszczepieniu i zakończonej hospitalizacji w Klinice Chirurgii. Pacjent zgłasza wówczas lekarzowi prowadzącemu oraz Koordynatorowi w Poradni chęć przeniesienia do innego ośrodka leczenia. Koordynator przygotowuje tzw. Formularz przekazania pacjenta do innego ośrodka leczenia, podpisany przez lekarza i wysyła go do Poradni, która będzie kontynuować opiekę nad pacjentem. Pacjent kontaktuje się z „nową” Poradnią Transplantacyjną w celu ustalenia terminu pierwszej wizyty. Jeśli stan pacjenta wymaga opieki hospitalizacyjnej, chory zostaje skierowany do oddziału transplantologii w danym szpitalu.

Zarówno operację transplantacji, jak i długoterminową opiekę po przeszczepieniu w Polsce finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wraz z wejściem w życie reformy tzw. „sieci szpitali”, od października 2017r. znacząco zmniejszyła się pula środków na opiekę ambulatoryjną (średnio o około 20%). Aktualnie NFZ płaci szpitalowi za wizytę pacjenta po transplantacji nerki: 205 PLN, po transplantacji wątroby / nerki i trzustki /płuca/ serca: 271 PLN, z czego ponad 80-120 PLN to koszt oznaczenia poziomu leku immunosupresyjnego. Pozostała część kwoty musi pokryć koszty innych niezbędnych badań dodatkowych (krwi, moczu, radiologicznych), porady lekarskiej oraz koszty personelu i administracyjne szpitala.

Opublikowano: 28 sierpnia 2018