Interakcje leków immunosupresyjnych z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ)Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) przez pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, m.in. z powodu ich interakcji:

STEROIDY (Encorton, Metypred, Solupred, Medrol, Calcort, inne)

 • w przypadku jednoczesnego stosowania NLPZ występuje zwiększone ryzyko:
  • owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego;
  • nadciśnienia tętniczego;
  • obrzęków;
  • osteoporozy;
  • uszkodzenia wątroby;
 • pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinni zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego (Polopiryna, Acard, Polocard).

TAKROLIMUS (Prograf, Tacni, Taliximun, Advagraf, Envarsus)

 • nasila toksyczny wpływ NLPZ na nerki – szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania ibuprofenu;
 • na skutek jednoczesnego przyjmowania metamizolu (Pyralgina, Re-algin) może dojść do zmniejszenia stężenia takrolimusu we krwi;
 • w przypadku konieczności zastosowania NLPZ często istnieje potrzeba jednoczesnego zażywania t.zw. inhibitorów pompy protonowej, czyli leków zapobiegających owrzodzeniom żołądka (potocznie nazywanych „lekami osłonowymi na żołądek” – czytaj niżej). W takiej sytuacji pacjenci przyjmujący takrolimus powinni zachować ostrożność, gdyż niektóre spośród „leków osłonowych na żołądek” mogą wchodzić w interakcje z takrolimusem. Do takich leków należą lanzoprazol (Lanzul, Renazol, Zalanzo) oraz omeprazol (Polprazol, Bioprazol, Gasec, Goprazol, Helicid, Heligen, Losec, Ortanol, Piastprazol, Prazol, Prenome, Progastim, Ultop). Zmiany stężenia takrolimusu we krwi zwykle nie są duże, jednak
  część z wymienionych preparatów dostępna jest również bez recepty, dlatego nie powinno się podejmować samodzielnie decyzji o zakupie leku – lepiej wcześniej skonsultować się z lekarzem.

EVEROLIMUS (Afinitor, Certican, Votubia) i SIROLIMUS (Rapamune)

 • w przypadku równoległego stosowania NLPZ należy monitorować czynność wątroby oraz nerek, gdyż może dojść do ich uszkodzenia w trakcie leczenia.

CYKLOSPORYNA (Cyclaid, Equoral, Sandimmun Neoral)

 • nasila toksyczny wpływ NLPZ na nerki – szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania diklofenaku (Diclac, Majamil, Dicloberl, Dicloduo, Olfen, Voltaren), naproksenu i sulindaku;
 • niektóre spośród NLPZ są w szczególny sposób metabolizowane, co może wiązać się z koniecznością zastosowania mniejszej dawki leku, np. pacjenci, którzy przyjmują cyklosporynę powinni otrzymywać diklofenak w mniejszych dawkach niż pacjenci, którzy nie przyjmują cyklosporyny;
 • stosowanie NLPZ i cyklosporyny wymaga regularnego kontrolowania czynności wątroby, gdyż może dojść do jej uszkodzenia w trakcie leczenia;
 • w trakcie terapii cyklosporyną NLPZ zwiększają ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego, więc należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi;
 • w przypadku stosowania NLPZ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia stanu zapalnego błony śluzowej przewodu pokarmowego – zdarza się, że w przypadku wystąpienia objawów takich jak zgaga, bóle brzucha, niestrawność – pacjenci samodzielnie sięgają po ranitydynę (Ranigast), co stwarza ryzyko interakcji z cyklosporyną, jej wzrostu stężenia we krwi i uszkodzenia nerek.

AZATIOPRYNA (Azathioprine VIS, Imuran)

– w przypadku równoległego stosowania NLPZ należy monitorować czynność wątroby oraz nerek, gdyż może dojść do ich uszkodzenia w trakcie leczenia.

Opublikowano: 9 lutego 2019