Działania niepożądane leczenia immunosupresyjnegoTabela przedstawia profil działań niepożądanych najczęściej stosowanych leków immunosupresyjnych. Modyfikacja według: Foroncewicz B, Mucha K. Wpływ immunopresji na wyniki odległe przeszczepienia nerki. Forum Transplantologiczne 2013; 1: 12-16.

Działanie niepożądane GS CsA TAC SIR/EVRL MPA AZA
Cukrzyca ↑↑
Dyslipidemie ↑↑
Nadciśnienie tętnicze ↑↑ ↑↑
Osteopenia ↑↑ (↑)
Niedokrwistość i leukopenia
Opóźnione gojenie ran
Biegunki, nudności/wymioty ↑↑
Białkomocz ↑↑
Nefrotoksyczność
Legenda:GS – glikokortykosteroidy CsA – cyklosporyna;  TAC – takrolimus; SIR – sirolimus; EVRL – ewerolimus; MPA –  pochodne kwasu mykofenolowego; AZA – azatiopryna; ↑ – działanie łagodne lub umiarkowane; ↑↑ – działanie poważne; (↑) – działanie możliwe.

Opublikowano: 25 sierpnia 2018