Czym są suplementy diety i ich stosowanieWedług definicji suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie. Nie może być produktem posiadającym właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. (Źródło: art. 3 ust. 3 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

Należy zatem podkreślić, że suplement diety jest środkiem spożywczym, NIE jest lekiem. Czy to oznacza, że stosowanie suplementów diety jest bezpieczne i nie wymaga konsultacji lekarskiej? Warto mieć świadomość, że rejestracja suplementów diety i ich dopuszczenie do sprzedaży jest dużo mniej restrykcyjne i znacznie tańsze niż leków. Dlatego część suplementów mogłaby, a nawet powinna być lekami, jednak producent zdecydował o innej rejestracji. Jest to jeden z powodów, dla których stosowanie suplementów diety wymaga zachowania ostrożności.

Należy także pamiętać, że:

 1. Składniki suplementów diety mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Niezależenie od składu suplementu, nawet jeśli są to jedynie witaminy lub minerały, mogą mieć wpływ na działanie leków. Tym bardziej leków immunosupresyjnych, które mogą wchodzić w interakcje nie tylko z innymi lekami, suplementami diety i ziołami, lecz nawet z żywnością!!! Zapamiętaj, przed zastosowaniem jakiegokolwiek suplementu diety, zawsze skonsultuj się z lekarzem.
 2. Na rynku obecne są suplementy diety, które nie zostały zbadane przez Inspekcję Sanitarną. Produkt dopuszczony do obrotu powinien zostać przebadany, w rzeczywistości jednak obecność na rynku ogromnej liczby suplementów diety sprawia, że wiele środków pozostaje poza kontrolą Inspekcji Sanitarnej. Co za tym idzie, faktyczny skład suplementów może nie być zgodny z zadeklarowaną przez producenta informacją o ich składzie. Ponadto, może się zdarzyć, że w suplemencie diety znajdą się składniki szkodliwe (np. bakterie chorobotwórcze lub substancje psychoaktywne).
 3. Opakowanie suplementu diety może przypominać opakowanie leku. Przy zakupie suplementu diety, zwracaj uwagę na opakowanie produktu. Dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się na opakowaniu i w dołączonej ulotce. Warto również zasięgnąć przed zakupem porady farmaceuty, dlatego zakupu lepiej jest dokonać w aptekach.

Podsumowując, chcemy podkreślić, że stosowanie suplementów diety może być bezpieczne i korzystne dla zdrowia, ale należy pamiętać, by przed zakupem dokładnie sprawdzić skład suplementu i poradzić się lekarza, a zakupy robić w wiarygodnych punktach sprzedaży.

Gdzie poszukiwać rzetelnych informacji?

 • Główny Inspektorat Sanitarny i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
  • wykaz zgłoszonych suplementów diety: rejestrzp.gis.gov.pl
  • zgłaszanie działań niepożądane suplementów:
   sekretariat@gis.gov.pl lub sekretariat.zp@gis.gov.pl.
  • w przypadku podejrzenia dotyczącego zakupu niebezpiecznego (sfałszowanego/ nielegalnego) suplementu diety należy skontaktować się z Departamentem Żywności Prozdrowotnej (GIS) LUB Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
 • Ministerstwo Zdrowia http://www.mz.gov.pl
 • RASFF the Rapid Alert System for Food and Feed
  (unijny system informowania o produktach niebezpiecznych)
  https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchForm&cleanSearch=1

Opublikowano: 11 lipca 2018