Czy można przeszczepić nerkę pacjentowi choremu na toczeń układowy (SLE)?Toczeń układowy to choroba autoimmunologiczna, w której układ immunologiczny wytwarzając autoprzeciwciała prowadzi do niszczenia prawidłowo dotychczas funkcjonujących własnych tkanek i narządów. Uszkodzenie może dotyczyć wielu narządów, w tym płuc, ośrodkowego układu nerwowego czy serca. Aż u ok 60% pacjentów dotyczy ono nerek. Toczniowe zapalenie nerek należy podejrzewać, gdy pojawiają się objawy takie jak białkomocz i krwinkomocz. Aż u 10-15% chorych z toczniem układowym, u których zajęte są nerki, dochodzi do ich schyłkowej niewydolności, a co za tym idzie konieczności podjęcia leczenia nerkozastępczego. Toczeń układowy i nefropatia toczniowa nie są przeciwwskazaniem do przeszczepienia. Wręcz przeciwnie, przeszczepienie nerki to najlepsza metoda leczenia nerkozastępczego w tej grupie pacjentów. Jednak warunkiem wykorzystania tej metody jest brak cech zaostrzenia choroby w momencie transplantacji. Według doniesień z 2017 roku utrzymujące się wykładniki serologiczne aktywności tocznia (w postaci obecności przeciwciał ds.-DNA oraz obniżonych składników dopełniacza C3 i C4) nie mają istotnego wpływu na wyniki przeszczepiania, które są dobre, gdyż immunosupresja po transplantacji nie tylko zmniejsza ryzyko odrzucania, ale także leczy toczeń.

Pacjent, u którego rozważamy wykorzystanie tej metody leczenia powinien być poddany standardowej procedurze kwalifikacyjnej, czyli musi mieć wykonane wszystkie potrzebne badania i konsultacje specjalistyczne, które wykażą brak przeciwwskazań do zabiegu. Możliwa jest także kwalifikacja rodzinna w celu wykonania przeszczepienia nerki od żywego dawcy.

Najlepsze wyniki przeszczepienia nerki wykazują pacjenci, u których zastosowano tak zwaną metodę przeszczepienia wyprzedzającego, czyli jeszcze przed rozpoczęciem obciążającej i dość inwazyjnej dializoterapii.

Opublikowano: 27 marca 2020