Co to jest AOS?Skrót „AOS” oznacza Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną tj. świadczenia specjalistyczne udzielane pacjentom we wszystkich dziedzinach medycyny (z wyłączeniem świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej), niewymagające hospitalizacji. W skład Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wchodzą wszystkie poradnie specjalistyczne w Polsce udzielające porad pacjentom z zakresu: transplantologii, nefrologii, chirurgii ogólnej, kardiologii, dermatologii, okulistyki i wielu innych dziedzin medycyny. Jak sama nazwa wskazuje w poradniach specjalistycznych zatrudnieni są lekarze specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje uprawniające do udzielania ww. świadczeń.

Świadczenia udzielane pacjentom w poradni specjalistycznej obejmują również niezbędne badania diagnostyczne zgodnie z katalogiem procedur ambulatoryjnych zatwierdzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna jest świadczeniem gwarantowanym oraz bezpłatnym dla pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Do specjalisty kieruje najczęściej pacjenta lekarz „pierwszego kontaktu” w przypadku podejrzenia choroby, jak również inni lekarze specjaliści kierujący pacjentów na przykład po zakończeniu hospitalizacji, wymagających kontynuowania opieki ambulatoryjnej w danym zakresie.

Pacjent zgłaszający się ze skierowaniem do poradni specjalistycznej, w trybie pilnym lub stabilnym, zgodnie z procedurami, wymaganymi przez NFZ, zostaje wpisany przez Rejestrację, na tzw. Listę pacjentów oczekujących do przyjęcia („pilną” lub „stabilną”). Czas oczekiwania pacjenta na pierwszą wizytę w poradni jest zróżnicowany w przypadku różnych zakresów świadczeń. Przed skontaktowaniem się lub udaniem do poradni specjalistycznej należy sprawdzić liczbę dni oczekiwania na przyjęcie w wybranej placówce medycznej na stronie internetowej:

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Niektórym pacjentom przysługują w poradniach specjalistycznych szczególne uprawnienia, takie jak:

 • korzystanie ze świadczeń bez skierowania lub
 • korzystanie ze świadczeń poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących (wówczas świadczenie AOS powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia). Są to:
  • Kobiety w ciąży oraz w okresie połogu.
  • Osoby chore na gruźlicę.
  • Osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
  • Osoby zakażone wirusem HIV.
  • Dawcy przeszczepu.
  • Honorowi Dawcy Krwi.
  • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi.
  • Osoby represjonowane, działacze opozycji antykomunistycznej.
  • Weterani wojenni.
  • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczególne uprawnienia przysługują również pacjentom „onkologicznym”, kierowanym do poradni specjalistycznej w przypadku podejrzenia nowotworu, na podstawie wystawionej karty DiLO
(diagnostyki i leczenia onkologicznego). Pacjentom udzielane są wówczas świadczenia w ramach tzw. pakietu onkologicznego. Powinni zostać zdiagnozowani jak najszybciej, aby móc niezwłocznie rozpocząć leczenie.

Opublikowano: 3 lipca 2018